კატეგორია

ძაღლი

 
ფასი : 20.00
Advantix 4კგ-მდე
 
ფასი : 7.00
Advantix 4 - 10კგ
 
ფასი : 25.00
Advantix 10 - 25 კგ
 
ფასი : 28.00
Advavntix 25 - 40 კგ
 
ფასი : 31.00
Advantix 40 - 60 კგ
 
ფასი : 33.00
Advocate <4კგ
 
ფასი : 35.00
Advocate 4 -10 კგ
 
ფასი : 43.00
Advocate 10 - 25Kg
 
ფასი : 49.00
Advocate 25-40 კგ
 
ფასი : 6.00
Drontal Plus
 
ფასი : 65.00
Kiltix 35სმ
 
ფასი : 73.00
Kiltix 48სმ
 
ფასი : 78.00
Kiltix 66სმ
 
ფასი : 100.00
Foresto <8 კგ
 
ფასი : 132.00
Foresto >8კგ